Visie en bestuur

De stichting Johannes Thielen hecht aan het behoud van de Westerkerk in haar oorspronkelijke vorm als kerkgebouw. Het doel van Stichting Johannes Thielen is de kerk ter beschikking stellen voor religieuze, maatschappelijke en culturele activiteiten. Ze wil het kerkgebouw in brede zin ten dienste stellen aan de samenleving en daarbij een platform bieden voor ontmoeting tussen de Christelijke Gemeenschap van Goes en de maatschappij.

 

stichtinghendrika-willemina-smit

Stichting Hendrika Willemina Smit

  • ter exploitatie van het kerkgebouw
  • instandhouding Visie en missie

 

 

 

mevrouw H.W. Thielen – Smit

mevrouw M. Lukasse – Verschuure

 

De Stichting Hendrika Willemina Smit is

ANBI-goedgekeurd. Lees hier de gegevens.

 

 

 

 

 

psalmbord1