De geschiedenis van de Westerkerk

De Westerkerk is in 1929 gebouwd door de frima W.J. van de Weerd en Zonen uit Goes. De opdracht voor de bouw werd gegeven door de plaatselijke Gereformeerde Kerk. Het is het eerste ontwerp van de Zeeuwse architect Arend Rothuizen (1906-1990). Rothuizen was net afgestudeerd aan de Technische Hogeschool in Delft. Van hem wordt gezegd dat zijn ideeën – aanpassing aan de omgeving en de weigering ‘trenderig’ te zijn – doorslaggevend waren voor zijn doorbraak in behoudend Zeeland. Rothuizen streefde in zijn ontwerpen bescheiden doelen na. Daardoor kon hij in Walcheren goed gedijen en architectonische vernieuwingen doorvoeren in het godsdienstige milieu waarin hij leefde. In die omgeving werd gestreefd naar een zekere ascetische levenshouding en een ingetogen levenswandel en werd het leven bovenal gezien als een voorbereiding op het hiernamaals, op het eeuwige Jeruzalem. Hij zou later in de provincie Zeeland nog veel gebouwen ontwerpen zoals het aan de overzijde van de Westwal liggende kerkgebouw van de Doopsgezinde Gemeente Goes. Ook het PZEM-gebouw in Middelburg en De Ruyterschool aan de boulevard in Vlissingen zijn ontwerpen van zijn hand.

Restauratie

In de Westerkerk is de rationalistische fase in de professionele ontwikkeling van Rothuizen goed te zien. Vrijwel alle door hem ontwerpen elementen zijn nu nog aanwezig. Ook tijdens de grote restauratie van het gebouw in 2010 is er gestreefd naar een zo goed mogelijk behoud van deze originele elementen.

Bij het besluit van 9 april 1997 is de Westerkerk als rijksmonument aangewezen, vanwege de architectonisch historische waarde en de opvallende locatie in dit deel van Goes. Het uittreksel uit de Objecten Data Bank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is terug te vinden op de pagina https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl

Stichting

Het kerkgebouw is tot het begin van deze eeuw gebruikt door de Gereformeerde Kerk. Omdat ledenaantal gestaag terugliep is de Westerkerk op een zeker moment door deze kerkgemeenschap afgestoten. De Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt heeft nog enkele jaren gebruik gemaakt van dit gebouw. Daarna is de kerk in handen van een projectontwikkelaar gekomen. Het plan was appartementen in de kerk te realiseren. Zover is het echter niet gekomen. In 2009 is er door twee vrouwen die het geloof samen deelden dat Gods huis behouden moest worden een stichting opgericht tot behoud van de Westerkerk.

Het hoofddoel van de oprichtsters van deze stichting is de instandhouding van dit prachtige Godshuis voor de Goese gemeenschap. Zij hechtten waarde aan de aanwezigheid van een kerkgebouw in de binnenstad van Goes. Met Gods hulp is dit doel inmiddels bereikt en de Westerkerk voor het nageslacht behouden.

Het kerkgebouw is gekocht door de oprichtster van Stichting Johannes Thielen, mevrouw H.W. Thielen-Smit uit Kloetinge. De aangrenzende consistorie is door de medeoprichtster, mevrouw M. Lukasse-Verschuure, gekocht. Deze consistorie is inmiddels verbouwd en aangepast als woning voor de familie Lukasse.

Mevrouw Thielen, de Westerkerk en ik

Lees hier de toespraak van mevrouw M. (Mirjam) Lukasse – Verschuure bij de rouwdienst van mevrouw H.W. Thielen – Smit, vrijdag 3 oktober 2014