Sponsoring & donaties

Wilt u een bijdrage leveren aan de instandhouding van deze onder architectuur gebouwde kerk?

Stort dan uw bijdrage op rekening met nummer:

NL27 RABO 0155 1890 93  t.n.v. Stichting Johannes Thielen te Goes

Of steunt u liever een van de evenementen die zullen worden gehouden in de Westerkerk?

Stort dan uw bijdrage op rekening met nummer:

NL76 RABO 0175 2819 55  t.n.v. Stichting H.W. Smitfonds te Kloetinge

lukasse dakbedekkingen goesLukasse Dakbedekkingen Goes
prins bernard cultuurfondsPrins Bernard Cultuurfonds