Visie en bestuur

De stichting Johannes Thielen hecht aan het behoud van de Westerkerk in haar oorspronkelijke vorm als kerkgebouw. Het doel van Stichting Johannes Thielen is de kerk ter beschikking stellen voor religieuze, maatschappelijke en culturele activiteiten. Ze wil het kerkgebouw in brede zin ten dienste stellen aan de samenleving en daarbij een platform bieden voor ontmoeting tussen de christelijke gemeenschap van Goes en de maatschappij.

Stichting Johannes Thielen

  • ter instandhouding en onderhoud van het kerkgebouw
  • restauratie
  • BRIM-subsidie
  • fondswerving

mevrouw M. Lukasse-Verschuure
de heer A. Moerdijk
mevrouw P.D Eigenraam-Bakker

De Stichting Johannes Thielen is ANBI-goedgekeurd. Lees hier de gegevens.

Leer hier het financieel verslag 2022 van Stichting Johannes Thielen.

Stichting Hendrika Willemina Smit

  • ter exploitatie van het kerkgebouw
  • instandhouding Visie en missie

mevrouw H.W. Thielen – Smit
mevrouw M. Lukasse – Verschuure

De Stichting Hendrika Willemina Smit is ANBI-goedgekeurd. Lees hier de gegevens.

Leer hier het financieel verslag 2022 van Stichting Hendrika Willemina Smit

Psalm 26 vers 8

‘Wat blijdschap smaakt mijn ziel,
Wanneer ik voor U kniel
In’t huis, dat Gij U hebt gesticht!
Hoe lief heb ik Uw woning,
De tent, o Hemelkoning,
Die G’, U ter eer, hebt opgericht!’

Wij denken met veel liefde en respect terug aan onze voorzitter

Bram Lukasse

die op 21 februari 2022 naar zijn hemelse Vader is gegaan. Ondanks dat de Westerkerk ‘niet zijn project ‘was , heeft hij dit mooi Rijksmonument voor verder verval behoed en het weer teruggebracht in deze prachtige oorspronkelijke staat.