Visie en bestuur

De stichting Johannes Thielen hecht aan het behoud van de Westerkerk in haar oorspronkelijke vorm als kerkgebouw. Het doel van Stichting Johannes Thielen is de kerk ter beschikking stellen voor religieuze, maatschappelijke en culturele activiteiten. Ze wil het kerkgebouw in brede zin ten dienste stellen aan de samenleving en daarbij een platform bieden voor ontmoeting tussen de Christelijke Gemeenschap van Goes en de maatschappij.

stichting johannes thielen e1412253163641

Stichting Johannes Thielen

  • ter instandhouding en onderhoud van het kerkgebouw
  • restauratie
  • BRIM-subsidie
  • fondswerving

de heer A.F. Lukasse

de heer A. Moerdijk

mevrouw P.D Eigenraam-Bakker

mevrouw M. Lukasse-Verschuure

de heer A. Mol 

 

De Stichting Johannes Thielen is ANBI-goedgekeurd. Lees hier de gegevens.

Leer hier het financieel verslag 2021 van Stichting Johannes Thielen.

psalm 84 1 hoe lieflijk
stichtinghendrika willemina smit

Stichting Hendrika Willemina Smit

  • ter exploitatie van het kerkgebouw
  • instandhouding Visie en missie

 

mevrouw H.W. Thielen – Smit

mevrouw M. Lukasse – Verschuure


De Stichting Hendrika Willemina Smit is ANBI-goedgekeurd. Lees hier de gegevens.

Leer hier het financieel verslag 2021 van Stichting Hendrika Willemina Smit

psalm 84 1 dit huis